سرویس ها

فالوور درجه 2 (ریزش مشخص) 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5737
فالوور اینستاگرام | سرور پیروز 🔥💎🚀🎁
12090
100 / 500000 جزییات
5738
فالوور اینستاگرام | سرور تیدا (دارای هدیه) 🔥💎🚀🎁
13950
100 / 500000 جزییات
5739
فالوور اینستاگرام | سرور سیلوِر 💎🔥🚀
15500
100 / 500000 جزییات
5741
فالوور اینستاگرام | سرور ویژه میلیونی 💎🚀🔥
26040
50 / 500000 جزییات
5742
فالوور اینستاگرام | سرور فایِر 🔥💎🚀
26505
100 / 4000000 جزییات
5744
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 1 ⭐🔥♻
27900
100 / 300000 جزییات
5748
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 3 ⭐🔥♻
40300
100 / 1000000 جزییات
5749
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 2 ⭐🔥♻
51305
100 / 200000 جزییات
5751
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 4 ⭐🔥♻
60295
100 / 100000 جزییات

فالوور ایرانی درجه 1 اینستاگرام ⭐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5740
فالوور ایرانی | سرور آسیاتک 🔥💎🚀
26040
50 / 200000 جزییات
5743
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
27900
200 / 10000 جزییات
5745
فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀
28210
100 / 10000 جزییات
5747
فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎
31000
100 / 10000 جزییات
5752
فالوور ایرانی | سرور ویژه پارسی 🔥💎⚡
68045
100 / 2000 جزییات
5754
فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥
68200
100 / 5000 جزییات
5755
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
68975
100 / 5000 جزییات
5756
فالوور ایرانی | سرور اِسپاد ⭐🚀🔥
81685
100 / 5000 جزییات
5758
فالوور ایرانی | سرور الماس (5 درصد هدیه) 🎁🔥💎
83700
50 / 40000 جزییات
5759
فالوور ایرانی | سرور کهکشانی (دارای فالوور فعال) (50 درصد هدیه) ⭐💎🚀
83700
50 / 200000 جزییات
5761
فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥
106950
100 / 10000 جزییات
5764
فالوور ایرانی VIP (اکانت ها کاملا ایرانی) | پرسرعت 💎🚀🔥
434000
30 / 200000 جزییات
5765
فالوور ایرانی | سرور ملی | پرسرعت 💎🚀🔥
562650
20 / 7000 جزییات

فالوور فول ایرانی اینستاگرام ⭐🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5746
فالوور 50 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀💎🔥
29760
100 / 20000 جزییات
5750
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 2 🚀💎🔥
53475
50 / 10000 جزییات
5753
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 3 🚀💎🔥
68045
100 / 5000 جزییات
5757
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥
81685
100 / 5000 جزییات
5760
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥
96255
100 / 10000 جزییات
5762
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐
106950
100 / 10000 جزییات
5763
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
134230
100 / 10000 جزییات

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5766
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
3875
100 / 100000 جزییات
5768
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
9300
50 / 15000 جزییات
5770
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
10540
100 / 50000 جزییات
5773
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
13020
50 / 30000 جزییات
5775
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀
13950
10 / 200000 جزییات
5776
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
14880
10 / 200000 جزییات
5791
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور VIP مارکتینگ 🔥💎🚀⭐
19220
100 / 50000 جزییات
5792
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 1 🚀🔥🎁
19375
100 / 50000 جزییات
5795
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 2 ⭐🔥🚀
22630
100 / 50000 جزییات

فالوور بدون گارانتی اینستاگرام ⛔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5767
فالوور اینستاگرام | سرور (N1) ⛔⚡
6820
100 / 1000 جزییات
5769
فالوور اینستاگرام | سرور (R1) ⛔🔥⚡
9300
10 / 10000 جزییات
5771
فالوور اینستاگرام | سرور (R2) ⛔🔥⚡
12322.5
20 / 1000 جزییات
5772
فالوور اینستاگرام | سرور (R3) ⛔🔥⚡
12400
10 / 10000 جزییات
5774
فالوور اینستاگرام | سرور (F1) ⛔🔥⭐⚡
13485
10 / 150000 جزییات
5778
فالوور اینستاگرام | سرور (F2) ⛔🔥⭐⚡
15500
10 / 100000 جزییات

فالوور درجه 2 (ریزش نامعلوم) 🌎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5777
فالوور ایرانی | سرور آس 🚀🔥♻
15500
100 / 15000 جزییات
5779
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس ⭐🎁🚀
16740
100 / 1000000 جزییات
5781
فالوور گارانتی دار | سرور فاکس ⭐🔥♻
16740
100 / 50000 جزییات
5780
فالوور گارانتی دار | سرور پانا ⭐🔥♻
16740
100 / 50000 جزییات
5783
فالوور ایرانی | سرور آروان ⭐🔥♻
16817.5
100 / 50000 جزییات
5782
فالوور ایرانی واقعی | اختصاصی آپ فالو 🔥🚀♻
16817.5
100 / 50000 جزییات
5784
فالوور ایرانی | سرور گُلد 🔥🚀♻
16895
100 / 50000 جزییات
5785
فالوور اینستاگرام | سرور R30 🚀🔥♻
16895
20 / 50000 جزییات
5786
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس (نسخه سرعتی) 💎🔥⭐🚀
16972.5
20 / 50000 جزییات
5787
فالوور اینستاگرام | سرور ویوا 🔥🚀♻
16972.5
100 / 50000 جزییات
5788
فالوور اینستاگرام | سرور راکت 🔥🚀♻
17050
100 / 50000 جزییات
5789
فالوور اینستاگرام | سرور هدف 🔥🚀♻
17205
10 / 100000 جزییات
5790
فالوور گارانتی دار | سرور فَست 🔥🚀♻
17360
100 / 50000 جزییات
5793
فالوور ایرانی | سرور سیلوِر 🔥🚀♻
19530
100 / 100000 جزییات
5794
فالوور اینستاگرام | سرور تایتان 🔥🚀♻
22320
100 / 100000 جزییات
5796
فالوور گارانتی دار | سرور R99 ⭐🚀♻
24645
100 / 100000 جزییات

لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5797
لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 25 اسفند) 🔥💎🚀
2325
100 / 500000 جزییات
5798
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
2945
100 / 50000 جزییات
5799
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
2945
100 / 100000 جزییات
5800
لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3022.5
100 / 50000 جزییات
5801
لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
3100
100 / 100000 جزییات
5802
لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3255
100 / 100000 جزییات
5803
لایک ایرانی | سرور پارسی 3 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3332.5
10 / 100000 جزییات
5804
لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3410
100 / 100000 جزییات
5805
لایک ایرانی | سرور پارسی 2 ⚡🔥🚀
4340
100 / 80000 جزییات
5806
لایک اینستاگرام | سرور سیلوِر (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
4417.5
100 / 80000 جزییات
5807
لایک ایرانی | سرور نیوا ⚡🔥💎
4495
100 / 80000 جزییات
5808
لایک اینستاگرام | سرور نقره ای ⚡🔥🚀
4495
100 / 80000 جزییات
5809
لایک ایرانی | سرور توربو 💎🔥🚀
4572.5
100 / 80000 جزییات
5810
لایک ایرانی | سرور پلاس 🎁🔥⭐
5580
100 / 500000 جزییات

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5811
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S7 | آپدیت 20 اسفند 🚀🔥⚡
108.5
100 / 10000000 جزییات
5812
بازدید ویدیو (REEL) S5 | آپدیت 20 دی 🎁🚀🔥
116.25
100 / 10000000 جزییات
5813
بازدید ویدیو (REEL) S3 | آپدیت 17 دی 🔥🚀🎁
131.75
100 / 10000000 جزییات
5814
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S3 | آپدیت ۲۰ اسفند 🚀🔥⚡
186
500 / 10000000 جزییات
5815
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S1 | آپدیت 18 آذر 🚀🔥🎁
356.5
100 / 5000000 جزییات
5816
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) G1 | آپدیت 12 مرداد 🚀🔥💎
387.5
100 / 100000000 جزییات
5817
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR2 | آپدیت 22 شهریور 💎🚀🔥
4340
100 / 1000000 جزییات
5818
بازدید معمولی و IGTV | سرور جدید ⭐🔥🚀
4495
50 / 100000000 جزییات
5819
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) R1 | آپدیت 10 آبان 🚀🔥💎
4495
50 / 100000000 جزییات
5820
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR1 | آپدیت 22 شهریور ⚡💎🔥
4650
50 / 100000000 جزییات
5821
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S2 | آپدیت 18 آذر ⚡🚀🔥
4805
50 / 100000000 جزییات
5822
بازدید ویدیو (TV-REEL-P) اینستاگرام | آنی 🔥🚀💎
6200
50 / 100000000 جزییات
5823
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) N1 | آپدیت 5 مرداد 🚀🔥💎
8370
100 / 20000 جزییات

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5824
کامنت ایرانی دلخواه | سرور اصلی 🎁🚀🔥
25885
10 / 10000 جزییات
5828
کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5825
کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀
26040
10 / 10000 جزییات
5827
کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5830
کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5829
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5826
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5831
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
29760
10 / 10000 جزییات
5832
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
74400
10 / 100000 جزییات
5833
کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎🔥🚀
88350
5 / 200000 جزییات
5842
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5841
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5838
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5843
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5840
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5837
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5835
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5834
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
111600
10 / 10000 جزییات
5836
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
111600
10 / 10000 جزییات
5839
کامنت ایرانی دلخواه | سرور آپ فالو 🎁🚀🔥
111600
10 / 10000 جزییات

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5844
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 4 🔥🚀💎🎁
11470
100 / 10000 جزییات
5845
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 3 🔥🚀💎🎁
11935
50 / 15000 جزییات
5846
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 2 🔥🚀💎
14880
100 / 15000 جزییات
5847
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 🔥🚀💎🎁
15500
100 / 30000 جزییات

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5848
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
3565
100 / 5000000 جزییات
5849
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
4495
100 / 60000 جزییات
5851
ایمپرشن و ریچ پست | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
4650
10 / 100000 جزییات
5850
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
4650
100 / 5000000 جزییات
5852
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
9300
100 / 20000000 جزییات
5853
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
12090
100 / 5000000 جزییات

خدمات روبیکا (روبینو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5854
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
18600
100 / 10000 جزییات
5855
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
26350
100 / 10000 جزییات
5856
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
54250
100 / 10000 جزییات
5857
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
165850
100 / 10000 جزییات

خدمات تلگرام 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5858
بازدید پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
108.5
100 / 100000000 جزییات
5859
بازدید 5 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
1085
10 / 100000000 جزییات
5860
بازدید 10 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
2945
10 / 100000000 جزییات
5861
بازدید 20 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
5270
10 / 100000000 جزییات
5862
ممبر واقعی اجباری تلگرام | سرور پارسی 🚀🔥💎
46500
500 / 600000 جزییات