سرویس ها

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6067
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
4650
10 / 250000 جزییات
6068
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
9300
50 / 15000 جزییات
6070
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
13020
50 / 30000 جزییات
6069
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
13330
100 / 50000 جزییات
6071
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀
13950
10 / 200000 جزییات
6074
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
14880
100 / 50000 جزییات
6072
لایک 70 درصد ایرانی | سرور تاپ 2 💎🔥🚀
15500
50 / 20000 جزییات
6073
لایک 90 درصد ایرانی | سرور تارین 🔥🚀💎
15655
50 / 20000 جزییات
6075
لایک 100 درصد ایرانی | سرور تاپ 💎🚀🔥
52700
50 / 20000 جزییات
6110
لایک 100 درصد ایرانی | سرور الماس 💎🚀🔥
54405
50 / 20000 جزییات
6077
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور VIP مارکتینگ ⭐💎🔥
54792.5
50 / 20000 جزییات
6076
لایک ایرانی | سرور پرشین ⭐💎🔥
57660
50 / 20000 جزییات
6078
لایک ایرانی (فقط خانم) | سرور پرشین ⭐💎🔥
96565
50 / 10000 جزییات
6079
لایک ایرانی (فقط آقا) | سرور پرشین ⭐💎🔥
106020
50 / 10000 جزییات

فالوور های ویژه محدودیت (آپدیت روزانه | 12 آذر) 💕

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6095
فالوور ویژه محدودیت | سرور نوزدهم (MIXED) 🔥💎💕
25575
10 / 1000000 جزییات
6065
فالوور ویژه محدودیت | سرور سه (REAL | دارای گارانتی) 🔥💎💕
28055
10 / 1000000 جزییات
6098
فالوور ویژه محدودیت | سرور دهم (OLD ACCOUNTS | 30) 🔥💎💕
35650
10 / 500000 جزییات
6100
فالوور ویژه محدودیت + لایک ۵ پست اخر | سرور هفدهم (OLD ACCOUNTS | 90) 🔥💎💕
38285
50 / 500000 جزییات
6107
فالوور ویژه محدودیت | سرور دوازدهم (OLD ACCOUNT ) 🔥💎💕
40765
50 / 500000 جزییات

خدمات Threads اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6011
فالوور Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
60450
25 / 20000 جزییات
6012
لایک Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
399900
10 / 25000 جزییات
6013
کامنت اتفاقی Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
1909600
10 / 500 جزییات
6014
Share (اشتراک) Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
8157650
5 / 5000 جزییات

خدمات کامنت ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6111
کامنت کیفیت ایرانی رندوم | سرور پارسی 🔥🚀💎
387500
10 / 20000 جزییات
6112
کامنت کیفیت ایرانی دلخواه | سرور پارسی 🔥🚀💎
418500
10 / 20000 جزییات
6113
کامنت کیفیت 100 درصد ایرانی دلخواه | سرور پارسی 🔥🚀💎
542500
10 / 20000 جزییات

فالوور فول ایرانی اینستاگرام ⭐🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5896
فالوور 20 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀🔥💎
70525
100 / 10000 جزییات
6015
فالوور ایرانی |  10 الی 40 درصد ایرانی 💎🔥🚀
72850
100 / 3000 جزییات
6044
فالوور 70 درصد ایرانی | سرور تاپ 2 💎🚀🔥
130975
50 / 20000 جزییات
6108
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور تاپ 💎🚀🔥
135005
100 / 5000 جزییات
5897
فالوور 30 درصد ایرانی | سرور پارس 2 💎🚀🔥
142600
50 / 20000 جزییات
5898
فالوور ایرانی | سرور پارس 3 🔥💎🚀
153140
50 / 20000 جزییات
6045
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور تاپ 3 💎🚀🔥
185690
50 / 20000 جزییات
5899
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥
187550
50 / 20000 جزییات
5900
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥
212350
10 / 20000 جزییات
5901
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐
233585
10 / 20000 جزییات
6109
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور الماس 🚀💎⭐
271250
50 / 20000 جزییات
5902
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
279000
50 / 20000 جزییات

خدمات ارسال دایرکت انبوه ایرانی اینستاگرام ⚡

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6114
ارسال انبوه به دایرکت افراد فعال ایرانی 🚀⚡⭐
296825
1000 / 100000 جزییات

خدمات آپارات 🎭

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6028
ادد پلی لیست آپارات 💎🔥🎭
32240
100 / 500 جزییات
6029
شیر پست آپارات 💎🔥🎭
51615
100 / 500 جزییات
6030
فالوور آپارات | سرور یک 💎🔥🎭
64480
50 / 2500 جزییات
6031
کامنت دلخواه ویدیو آپارات 💎🔥🎭
88660
10 / 1000 جزییات
6032
لایک واقعی ویدیو آپارات | سرور دو 💎🔥🎭
100750
2000 / 100000 جزییات
6033
فالوور آپارات | سرور دو 💎🔥🎭
151125
500 / 10000 جزییات
6034
لایک واقعی ویدیو آپارات 💎🔥🎭
241800
200 / 5000 جزییات

خدمات منشن اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6120
منشن افراد از هشتگ های هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
144925
1000 / 1000000 جزییات
6116
منشن افراد دلخواه زیر پست شما 🔥💎🚀
144925
1000 / 1000000 جزییات
6117
منشن فالوور های پیج هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
144925
1000 / 1000000 جزییات
6118
منشن لایک کننده های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
144925
1000 / 1000000 جزییات
6119
منشن کامنت گذاران های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
144925
1000 / 1000000 جزییات

لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6081
لایک اینستاگرام | سرور فاوا (آپدیت 11 مهر) 🔥🚀💎
1937.5
10 / 300000 جزییات
6080
لایک اینستاگرام | سرور فاوا 2 (آپدیت 12 مهر) 🔥🚀💎
2247.5
10 / 300000 جزییات
6082
لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 10 تیر) 🔥🚀💎
2325
10 / 200000 جزییات
6083
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 8 اردیبهشت) 🔥💎🚀
2480
10 / 150000 جزییات
6084
لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 8 اردیبهشت) 💎🚀🔥
2635
10 / 200000 جزییات
6087
لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
3100
10 / 250000 جزییات
6085
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 29 آبان) 🚀🔥💎
3100
10 / 250000 جزییات
6088
لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3255
10 / 250000 جزییات
6086
لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 16 بهمن) 🚀🔥💎
3410
10 / 500000 جزییات

خدمات ایتا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6121
بازدید پست کانال ایتا برای پست آخر 🔥🚀💎
20925
100 / 500000 جزییات
6122
بازدید پست کانال ایتا برای 5 پست آخر 🔥🚀💎
29295
100 / 500000 جزییات
6123
بازدید پست کانال ایتا برای 10 پست آخر 🔥🚀💎
41850
100 / 500000 جزییات
6124
بازدید پست کانال ایتا برای 20 پست آخر 🔥🚀💎
58590
100 / 500000 جزییات
6125
عضو (ممبر) کانال ایتا 🔥🚀💎
248000
100 / 500000 جزییات

فالوور ایرانی درجه 1 اینستاگرام ⭐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5904
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
44330
200 / 3000 جزییات
5906
فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎
91295
100 / 10000 جزییات
5905
فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀
91450
100 / 3000 جزییات
5909
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
153450
50 / 20000 جزییات
5908
فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥
153450
50 / 20000 جزییات

خدمات تلگرام | ممبر خارجی 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6056
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (F1) 🔥💎🚀
43400
100 / 50000 جزییات
6057
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (M1) 🔥💎🚀
63860
10 / 100000 جزییات
6059
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (60 روز جبران ریزش | M3)🔥💎🚀
173600
500 / 100000 جزییات
6058
ممبر تلگرام | خارجی | سرور (M2) 🔥💎🚀
178250
500 / 100000 جزییات

خدمات تلگرام پریمیوم | فعالسازی تیک آبی 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6060
تلگرام پریمیوم 3 ماهه | بدون نیاز به لاگین 🔥💎⭐
1550000
1 / 1 جزییات
6061
تلگرام پریمیوم 6 ماهه | بدون نیاز به لاگین 🔥💎⭐
1951450
1 / 1 جزییات
6062
تلگرام پریمیوم 12 ماهه | بدون نیاز به لاگین 🔥💎⭐
3534000
1 / 1 جزییات

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6053
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S3 | آپدیت 25 آبان 🔥💎🚀
2402.5
250 / 100000000 جزییات
6101
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) اینستاگرام 4 💎🚀🔥
2480
250 / 100000000 جزییات
5962
کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀
26040
10 / 10000 جزییات

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5968
کامنت ایرانی دلخواه | سرور اصلی 🎁🚀🔥
25885
10 / 10000 جزییات
5972
کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5969
کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀
26040
10 / 10000 جزییات
5971
کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5975
کامنت ایرانی | اموجی منفی 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5974
کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5973
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5970
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5976
کامنت اینستاگرام | انگلیسی اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
26040
10 / 50000 جزییات
5977
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
29760
10 / 10000 جزییات
6102
کامنت دلخواه | سرور نیوا 🔥💎🚀
50375
10 / 10000 جزییات
5978
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
74400
10 / 100000 جزییات
5987
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5986
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5984
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5988
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5985
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5982
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5980
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
90675
10 / 10000 جزییات
5979
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
90675
10 / 10000 جزییات
5981
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
90675
10 / 10000 جزییات
5983
کامنت ایرانی دلخواه | سرور پارسی فالوور 🎁🚀🔥
90675
10 / 10000 جزییات

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6115
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 3 🔥🚀💎🎁
4185
100 / 10000 جزییات
5989
بازدید استوری | سرور پارسی فالوور 🚀🔥💎
13175
100 / 15000 جزییات

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5992
ایمپرشن پست اینستاگرام 3 🎁🔥⚡
4495
10 / 200000 جزییات
5990
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
5425
10 / 200000 جزییات
5993
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
5580
10 / 200000 جزییات
5995
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
6045
10 / 200000 جزییات
5994
ایمپرشن و ریچ پست | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
9145
10 / 100000 جزییات
5996
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
11315
100 / 20000000 جزییات
5991
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
30070
100 / 60000 جزییات
5997
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
31155
100 / 3000000 جزییات

خدمات روبیکا (روبینو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6103
بازدید ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
2015
100 / 50000 جزییات
5998
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
4030
100 / 10000 جزییات
6104
لایک ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
6045
100 / 50000 جزییات
5999
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
10075
100 / 10000 جزییات
6000
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
58435
25 / 500000 جزییات
6105
فالوور ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
60450
100 / 50000 جزییات
6001
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
118885
100 / 10000 جزییات

خدمات تلگرام 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6002
بازدید پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
1240
1000 / 40000 جزییات
6003
بازدید 5 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
7750
1000 / 100000 جزییات
6004
بازدید 10 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
13950
10 / 10000000 جزییات
6005
بازدید 20 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
27900
10 / 10000000 جزییات
6007
ممبر واقعی اجباری تلگرام | سرور پارسی 🚀🔥💎
110825
500 / 600000 جزییات

خدمات یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6036
بازدید ویدیو یوتیوب  🚀💎🔥
77500
100 / 50000 جزییات

خدمات توییتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6039
ریتوییت توییتر 🚀💎🔥
39000
25 / 4000000 جزییات
6038
لایک گارانتی دار توییتر 🚀💎🔥
58000
500 / 3500000 جزییات
6037
فالوور گارانتی دار توییتر 🚀💎🔥
116500
20 / 200000 جزییات